iMunis eDeska

Křižánky

Úřední deska – Stav k 10. 12. 2018 09:55:58

Nalezeno 16 záznamů.Poslední změna: 4.12.2018 21:35:00

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Údaje o nedostatečně identifikovaných vlastnících UZSVM/BZR/4959/2015- Oznámení Úřad pro zastupování 24.9.2015 1.1.2024 24.9.2015 3 dokumenty
Střednědobý výhled rozpočtiu 2018-2023 201/-01-02-01-JGr Rozp. a hosp. obce Obec Křižánky 2.1.2018 31.12.2018 2.1.2018 dokument PDF (25 kB)
Rozpočet obce Křižánky na rok 2018 2018-04-13-01-JGr Rozp. a hosp. obce Obec Křižánky 13.4.2018 31.3.2019 13.4.2018 dokument PDF (222 kB)
Rozpočtové opatření č. 1 2018-05-11-01-JGr Rozp. a hosp. obce Obec Křižánky 11.5.2018 31.3.2019 11.5.2018 dokument PDF (25 kB)
Sdělení kontaku pověřence pro ochranu osobních údajů 2018-05-28-01-JGr Oznámení Obec Křižánky 28.5.2018 31.12.2050 28.5.2018 2 dokumenty
Závěrečný účet Obce Křižánky za rok 2017 2018-05-29-01-JGr Závěrečný účet Obec Křižánky 29.5.2018 30.6.2019 29.5.2018 7 dokumentů
Rozpočtové opatření č. 2 2018-06-14-01-JGr Rozp. a hosp. obce Obec Křižánky 14.6.2018 31.3.2019 14.6.2018 dokument PDF (25 kB)
Rozpočtové opatření č. 3 2018-07-13-01-JGr Rozp. a hosp. obce Obec Křižánky 13.7.2018 31.3.2019 13.7.2018 dokument PDF (25 kB)
Rozpočtové opatření č. 4 2018-09-10-01-JGr Rozp. a hosp. obce Obec Křižánky 10.9.2018 31.3.2019 10.9.2018 dokument PDF (26 kB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí NFV 2018-10-08-01-JGr Oznámení Obec Křižánky 8.10.2018 31.12.2021 8.10.2018 dokument PDF (235 kB)
Rozpočtové opatření č. 5 2018-10-11-01-JGr Rozp. a hosp. obce Obec Křižánky 11.10.2018 31.3.2019 11.10.2018 dokument PDF (28 kB)
Rozpočtové opatření č. 6 2018-11-09-01-JGr Rozp. a hosp. obce Obec Křižánky 9.11.2018 31.3.2019 9.11.2018 dokument PDF (24 kB)
Oznámení Veřejná vyhláška Zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání MUNMNM/29286/2018/15 Veřejná vyhláška MÚ Nové Město na Mor. 27.11.2018 31.12.2018 27.11.2018 dokument PDF (1 MB)
Návrh Střednědobého výhledu rozporčtu pro Obec Křižánky 2019-2023 2018-11-29-01-JGr Rozp. a hosp. obce Obec Křižánky 29.11.2018 20.12.2018 29.11.2018 dokument PDF (93 kB)
Záměr prodeje částu pozemků 2018/12/04/01-SE Oznámení Obec Křižánky 4.12.2018 20.12.2018 4.12.2018 dokument PDF (57 kB)
Záměr pronajmout (propachtovat) pozemek obce 2018/12/04/02-SE Oznámení Obec Křižánky 4.12.2018 20.12.2018 4.12.2018 dokument PDF (55 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.