iMunis eDeska

Křižánky

Úřední deska – Detail

Údaje o nedostatečně identifikovaných vlastnících

Značka: UZSVM/BZR/4959/2015- Zveřejněno od: 24.9.2015 9:30:16 Zveřejnit do: 1.1.2024 9:18:46 Typ: Oznámení Původce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od: 24.9.2015
Vyvěšeno do: 1.1.2024

Úřední deska – Křižánky

Vyvěšeno od: 24.9.2015
Má být vyvěšeno do: 1.1.2024

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 24.9.2015 9:30:16
Do: 1.1.2024 9:18:46

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.