iMunis eDeska

Křižánky

Úřední deska – Detail

Návrh Závěrečného účtu Obce Křižánky 2017

Značka: 2018-05-13-01-JGr Zveřejněno od: 13.5.2018 20:42:10 Zveřejnit do: 30.6.2018 20:31:38 Typ: Závěrečný účet Původce: Obec Křižánky Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Křižánky

Vyvěšeno od: 13.5.2018
Má být vyvěšeno do: 30.6.2018

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 13.5.2018 20:42:10
Do: 30.6.2018 20:31:38

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.