iMunis eDeska

Křižánky

Úřední deska – Detail

Sdělení kontaku pověřence pro ochranu osobních údajů

Značka: 2018-05-28-01-JGr Zveřejněno od: 28.5.2018 10:54:12 Zveřejnit do: 31.12.2050 10:34:50 Typ: Oznámení Původce: Obec Křižánky Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Křižánky

Vyvěšeno od: 28.5.2018
Má být vyvěšeno do: 31.12.2050

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 28.5.2018 10:54:12
Do: 31.12.2050 10:34:50

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.