iMunis eDeska

Křižánky

Úřední deska – Detail

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí NFV

Značka: 2018-10-08-01-JGr Zveřejněno od: 8.10.2018 15:57:14 Zveřejnit do: 31.12.2021 15:51:07 Typ: Oznámení Původce: Obec Křižánky Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 235 kB) Alternativní uložení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Křižánky

Vyvěšeno od: 8.10.2018
Má být vyvěšeno do: 8.10.2018

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 8.10.2018 15:57:14
Do: 31.12.2021 15:51:07

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.